Impressum
Angaben gemäß § 5 TMG:
Galabau Personal K & K GmbH
Buxheimer Straße 116
87700 Memmingen

Geschäftsführer:
Stefan Kutter
Dr. Markus Pfalzer

Kontakt
Telefon: +49 (0) 8331 97 73-0
E-Mail: info@galabau-personal.de

Registereintrag:
Amtsgericht Memmingen
HRB 18148
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß §27 a Umsatzsteuergesetz:
DE322672090

Haftung für Inhalte

Die Inhalte unserer Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. Als Diensteanbieter sind wir gemäß § 7 Abs.1 TMG für eigene Inhalte auf diesen Seiten nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Nach § 8 bis 10 TMG sind wir als Diensteanbieter jedoch nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von entsprechenden Rechtsverletzungen werden wir diese Inhalte umgehend entfernen.

Haftung für Links

Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend entfernen.

Urheberrecht

Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers. Downloads und Kopien dieser Seite sind nur für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet. Soweit die Inhalte auf dieser Seite nicht vom Betreiber erstellt wurden, werden die Urheberrechte Dritter beachtet. Insbesondere werden Inhalte Dritter als solche gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem auf eine Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, bitten wir um einen entsprechenden Hinweis. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Inhalte umgehend entfernen.

Quellenangaben für die verwendeten Bilder und Grafiken

Die Rechte aller auf dieser Website verwendeten Bilder liegen, sofern nicht anders angegeben, bei dem Betreiber der Webseite.

Eine Verwendung zu kommerziellen Zwecken ist ohne vorherige Rücksprache nicht gestattet. Sollten Sie ein Bild für kommerzielle Zwecke (bspw. Werbung) benötigen, so wenden Sie sich bitte an die obengenannte Kontaktadresse. In diesem Fall benötigen wir schriftliche Informationen Ihres Vorhabens (per E-Mail oder Fax) sowie ein Belegexemplar. Erst dann kann entschieden werden, ob das entsprechende Bild zur Verfügung gestellt werden kann.

Bestimmte Bilder dieser Webseite stammen aus anderen Quellen. Bitte wenden Sie sich zwecks Weiterverwendung dieser Bilder an den Inhaber der Bildrechte.

www.fotolia.com

#119087673 – © Ingo Bartussek
#28744730 – © hope
#212241633 – © blickwinkel2511
#217019372 – © picoStudio

Impresszum
A TMG 5. §-a szerinti adatok:
Galabau Personal K & K GmbH
Buxheimer Strasse 116
87700 Memmingen

Ügyvezetők:
Stefan Kutter
dr Markus Pfalzer

Kapcsolat
Telefon: +49 (0) 8331 97 73-0
E-mail: info@galabau-personal.de

Bejegyzés:
Memmingen-i körzeti bíróság
cégjegyzékszám HRB 18148
Közösségi adószám a forgalmi adóról szóló törvény 27 a §-a szerinti:
DE322672090

A tartalmakért vállalt felelősség
Oldalaink tartalma a legnagyobb körültekintéssel került összeállításra. A tartalmak helyességéért, teljességéért és időszerűségéért azonban nem vállalunk semmilyen felelősséget. A Telemédia törvény 7. § 1. bekezdése értelmében szolgáltatóként felelősséget vállalunk az általános jogszabályok szerint az ezeken az oldalakon megjelenített saját tartalmainkért. A Telemédia törvény (TMG) 8-10. §-ai értelmében azonban szolgáltatóként nem vagyunk kötelesek továbbított vagy tárolt külső információkat felügyelni, illetve jogellenes magatartásra utaló körülményeket vizsgálni. Ez nem érinti az információ eltávolítására vagy felhasználásuk letiltására vonatkozó általános jogszabályok szerinti kötelezettségeket. Ezzel kapcsolatos felelősség azonban csak attól a pillanattól vállalható, amikor a konkrét jogsértés tudomásunkra jut. A tartalmakat haladéktalanul eltávolítjuk, ha ilyen jogsértésről értesülünk.

A hivatkozásokért vállalt felelősség
Ajánlatunk harmadik felek külső weboldalaira mutató hivatkozásokat tartalmaz, amelyek tartalmára semmiféle befolyással nem bírunk. Így ezekért a külső tartalmakért semmiféle felelősséget nem vállalhatunk. A linkelt oldalak tartalmáért az adott oldalak szolgáltatója vagy üzemeltetője a mindenkori felelős. A linkelt oldalakat az esetleges jogsértések szempontjából a hivatkozás létrehozásának időpontjában megvizsgáltuk. A linkelés időpontjában nem találtunk jogsértő tartalmat. A hivatkozott oldalak tartalmának folyamatos ellenőrzése azonban a jogsértésre utaló konkrét támpontok nélkül nem várható el. Jogsértések észlelése esetén az ilyen linkeket haladéktalanul eltávolítjuk.

Szerzői jog
Az ezeken az oldalakon a weboldalak üzemeltetői által létrehozott tartalmak és munkák a német szerzői jogi törvény védelme alatt állnak. Ezek sokszorosítása, átdolgozása, terjesztése és bármilyen a szerzői jog kereteit túllépő értékesítése csak az adott szerző vagy szerkesztő írásos hozzájárulásával lehetséges. Az oldal letöltése, másolat készítése kereskedelmi célra nem, kizárólag magáncélú felhasználásra engedélyezett. Amennyiben az oldalak tartalmát nem az üzemeltető hozta létre, a harmadik felek szerzői jogaira is tekintettel kell lenni. A harmadik fél által készített tartalmak kifejezetten ilyen minőségükben kerülnek megjelölésre. Kérjük, hogy tájékoztasson minket, ha ennek ellenére a szerzői jog megsértését tapasztalja. Az érintett tartalmakat haladéktalanul eltávolítjuk, amennyiben a jogsértés a tudomásunkra jut.

A felhasznált képek és grafikák forrása
Az ezen a weboldalon felhasznált összes kép joga, eltérő rendelkezés hiányában, a weboldal üzemeltetőjének tulajdonát képezi.
A kereskedelmi célú felhasználás előzetes egyeztetés nélkül nem engedélyezett. Ha egy képet kereskedelmi célokra szeretne felhasználni (pl. hirdetés), kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a fenti elérhetőségen. Ebben az esetben írásos információra van szükségünk a szándékáról (e-mailben vagy faxon) valamint egy másolati példányra. Csak ezután lehet döntést hozni arról, hogy a szóban forgó kép rendelkezésre bocsájtható-e.
A weboldalon található egyes képek más forrásokból származnak. A képek további felhasználásával kapcsolatban forduljon a képjogok tulajdonosához.
www.fotolia.com
#119087673 – © Ingo Bartussek
#28744730 – ©hope
#212241633 – © blickwinkel2511
#217019372 – © picoStudio

Stopka redakcyjna
Informacje zgodnie z § 5 TMG:
Galabau Personal K & K GmbH
Buxheimer Straße 116
87700 Memmingen

Prezes:
Stefan Kutter
Dr. Markus Pfalzer

Kontakt
Telefon: +49 (0) 8331 97 73-0
Email: info@galabau-personal.de

Wpis do rejestru:
Sąd Rejonowy w Memmingen
HRB 18148
Numer identyfikacji podatkowej zgodnie z § 27 ustawy o podatku VAT:
DE322672090

Odpowiedzialność za treści
Treści naszych stron zostały stworzone z najwyższą starannością, nie możemy jednak dać gwarancji poprawności, kompletności i aktualności treści. Jako dostawca usług jesteśmy odpowiedzialni zgodnie z § 7 ust. 1 USTAWY O TELEMEDIACH za własne treści na niniejszych stronach na podstawie ogólnych przepisów prawa. Zgodnie z §§ 8 do 10 USTAWY O TELEMEDIACH jako dostawca usług nie jesteśmy zobowiązani do monitorowania przekazanych lub przechowywanych obcych informacji lub sprawdzania okoliczności, które wskazują na działalność sprzeczną z prawem. Nie narusza to obowiązków usunięcia lub zablokowania wykorzystania informacji zgodnie z ogólnymi przepisami prawa, jednak odpowiedzialność w tym zakresie jest możliwa dopiero od momentu pozyskania wiedzy o konkretnym naruszeniu prawa. Jeżeli odpowiednie naruszenia zostaną ujawnione, natychmiast usuniemy te treści.

Odpowiedzialność za linki
Nasze strony zawierają linki do zewnętrznych stron internetowych Stron trzecich, na zawartość których nie mamy wpływu. Dlatego nie możemy przejąć żadnej gwarancji za te obce treści. Za treść stron, do których umieściliśmy linki, zawsze odpowiedzialni są ich właściciele lub operatorzy. Powiązane strony internetowe zostały w chwili powiązania sprawdzone pod kątem potencjalnych naruszeń prawa i nie stwierdzono wtedy żadnych treści naruszających prawo. Stała kontrola zawartości linkowanych stron nie może być jednak wymagana bez konkretnych przesłanek wskazujących na naruszenie prawa. Jeżeli naruszenia zostaną ujawnione, natychmiast usuniemy tego rodzaju linki.

Prawa autorskie
Sporządzone przez użytkowników stron treści i dzieła podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie i jakiekolwiek wykorzystywanie poza granicami prawa autorskiego wymaga pisemnej zgody danego autora/twórcy. Pobieranie i kopiowanie niniejszej strony jest dozwolone tylko do prywatnego, niekomercyjnego użytku. Jeśli treści na tej stronie nie zostały stworzone przez operatora, będą przestrzegane prawa autorskie osób trzecich. W szczególności jako takie oznaczone zostaną treści stworzone przez strony trzecie. Jeśli jednak zauważą Państwo naruszenie praw autorskich, prosimy o odpowiednią informację. Jeżeli odpowiednie naruszenia zostaną ujawnione, natychmiast usuniemy te treści.

Podawanie źródeł zdjęć i grafik
O ile nie zaznaczono inaczej, prawa do wszystkich zdjęć użytych na tej stronie należą do operatora strony.
Wykorzystywanie do celów komercyjnych bez uprzedniego uzgodnienia jest niedozwolone. Gdyby chcieli Państwo wykorzystać zdjęcie do celów komercyjnych (np. reklamy), prosimy zwrócić się z zapytaniem pod wyż.wym. adres kontaktowy. W takim przypadku potrzebujemy pisemnej informacji o Państwa projekcie (mailem lub faksem) oraz egzemplarza wzorcowego. Dopiero wtedy będziemy mogli podjąć decyzję, czy odpowiednie zdjęcie może zostać udostępnione.
Niektóre zdjęcia na tej stronie pochodzą z innych źródeł. W sprawie dalszego wykorzystania tych zdjęć prosimy kontaktować się z posiadaczami praw.
www.fotolia.com
#119087673 – © Ingo Bartussek
#28744730 – © hope
#212241633 – © blickwinkel2511
#217019372 – © picoStudio

Caseta tehnică
Informații conform articolului 5 din Legea privind telemedia:
Galabau Personal K & K GmbH
Buxheimer Straße 116
87700 Memmingen

Administrator:
Stefan Kutter
Dr. Markus Pfalzer

Contact
Telefon: +49 (0) 8331 97 73-0
E-mail: info@galabau-personal.de

Înregistrare:
Judecătoria Memmingen
HRB 18148
Număr de identificare în calitate de plătitor TVA conform articolului 27 a din Legea privind taxa pe valoarea adăugată:
DE322672090

Răspunderea pentru elementele de conținut
Conținutul paginilor noastre a fost creat cu maximă diligență. Cu toate acestea, nu putem garanta corectitudinea, caracterul complet și actualizat al elementelor de conținut. În calitate de furnizor de servicii, suntem responsabili pentru propriile conținuturi de pe aceste pagini, în conformitate cu legislația generală, în conformitate cu articolul 7, alineatul 1 din Legea germană privind telemedia (TMG). Cu toate acestea, în conformitate cu articolele 8-10 din Legea privind telemedia, nu suntem obligați, în calitate de furnizor de servicii, să monitorizăm informațiile transmise sau stocate de terți sau să investigăm circumstanțele care indică o activitate ilegală. Obligațiile de eliminare sau blocare a utilizării informațiilor în conformitate cu legile generale nu sunt afectate de aceste prevederi. Cu toate acestea, răspunderea în acest sens este posibilă numai din momentul în care se cunoaște o încălcare concretă a legii. În cazul în care luăm la cunoștință încălcări corespunzătoare ale prevederilor legale, vom elimina fără întârziere acest conținut.

Răspunderea pentru link-uri
Oferta noastră conține link-uri către site-uri externe aparținând terților, asupra conținutului cărora nu avem nicio influență. Prin urmare, nu ne putem asuma nicio răspundere pentru aceste conținuturi externe. Furnizorul sau operatorul respectiv al paginilor este responsabil în toate situațiile pentru elementele de conținut ale paginilor asociate. Paginile cu linkuri au fost verificate cu privire la posibile încălcări ale legii în momentul creării linkurilor. La momentul conectării, nu au fost identificate conținuturi ilegale. Cu toate acestea, monitorizarea permanentă a conținutului paginilor asociate nu este rezonabilă în lipsa unor indicii concrete de încălcare a legii. În cazul în care luăm la cunoștință orice încălcare a legii, vom elimina fără întârziere aceste link-uri.

Dreptul de autor
Conținutul și lucrările create de administratorii site-ului pe aceste pagini intră în sfera de aplicare a legislației germane privind drepturile de autor. Reproducerea, prelucrarea, distribuirea și orice alt tip de exploatare în afara limitelor legii drepturilor de autor necesită acordul scris al autorului sau creatorului respectiv. Descărcările și copiile de pe acest site sunt permise numai pentru uz privat, necomercial. În măsura în care conținuturile acestui site nu au fost create de către administrator, sunt respectate drepturile de autor ale terților. În special, conținuturile terților sunt marcate ca atare. În cazul în care, cu toate acestea, luați la cunoștință o încălcare a drepturilor de autor, vă rugăm să ne informați în mod corespunzător. În cazul în care luăm la cunoștință orice încălcare, vom elimina imediat conținuturile respective.

Surse pentru imaginile și graficele utilizate
Cu excepția cazului în care sunt stipulate prevederi contrare, drepturile pentru toate imaginile utilizate pe acest site sunt deținute de către administratorul site-ului.
Utilizarea în scopuri comerciale nu este permisă fără o consultare prealabilă. Dacă aveți nevoie de o imagine în scopuri comerciale (de exemplu publicitate), vă rugăm să ne contactați la adresa de mai sus. În acest caz, avem nevoie de o notificare scrisă a intenției dumneavoastră (prin e-mail sau fax), precum și de un exemplar justificativ. Numai în acest caz putem decide dacă imaginea corespunzătoare poate fi pusă la dispoziție.

Anumite imagini de pe acest site provin din alte surse. Vă rugăm să contactați proprietarul drepturilor de imagine pentru utilizarea ulterioară a acestor imagini.

www.fotolia.com
#119087673 – © Ingo Bartussek
#28744730 – © hope
#212241633 – © blickwinkel2511
#217019372 – © picoStudio